Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Wanted & Wild Co.

New Mexico Pottery Wedding Vase

New Mexico Pottery Wedding Vase

Giá thông thường $13.00 CAD
Giá thông thường Giá ưu đãi $13.00 CAD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Standing at 1.5 inches tall, this mini wedding vase is hand painted and handmade in New Mexico with terracotta, black, and white accents. Bring a touch of unique charm to your special day with this one-of-a-kind piece.

Xem toàn bộ chi tiết